Competencer — framtidens mötesrum redan idag

Competencer

Tove Toll, Janna Jarlman och Solen Olivièro-Naturel utgick från sina egna erfarenheter när de skapade en digital plattform som kopplar ihop coacher och terapeuter med individer som letar efter en viss given typ av rådgivning.

Idén till Competencer föddes ursprungligen ur grundarnas egna behov. Tove ville hitta en ny karriärcoach, men tyckte att det var svårt att utvärdera olika alternativ. Janna hade samtidigt problem att få till distansmöten med sin ledarskapscoach som var baserad i Berlin och upplevelsen med olika kommunikationskanaler var rörig och tekniskt komplicerad.

Janna Jarlman beskriver affärsidén och kunderbjudandet i korthet:

– Competencer erbjuder ett virtuellt mötesrum där rådgivare och klient kan träffas i en professionell och säker miljö. Vi fokuserar på coaching och terapi i första hand, eftersom det finns en stor efterfrågan på denna typ av tjänster och för att psykisk ohälsa ökar i Sverige.
Utöver vår kommunikationsplattform ger vi också rådgivarna möjlighet att marknadsföra sina tjänster mot nya potentiella klienter via vår marknadsplats.

Viktigt stöd i svåra frågor

Grundarna av Competencer berättar att de har fått väldigt bra stöd och hjälp från sina rådgivare på Start-Up Stockholm under uppstarts­fasen. De har bland annat fått stöd i form av innovationscheckar som har kunnat användas till olika konsulter, vilka har hjälpt till med allt från användarvillkor till varumärkesskydd och design.

Först Sverige, sedan världen

– Just nu lanserar vi vår beta i en engelsk och en svensk version, berättar Tove Toll. Vi fokuserar i första hand på Sverige, men vi hoppas kunna expandera till nya geografiska marknader snart. Närmast förbereder vi oss för kommersiell lansering våren 2015.