Entreprenör i Sverige

Din väg till att starta eget företag
Du som är nyfiken på att starta eget företag får hjälp med det genom den här utbildningen på modersmål. Kursen är gratis för dig i och du får behålla etableringsersättningen när du går utbildningen. Det är första gången den här utbildningen erbjuds och du blir en viktigt del
i hur den kommer utformas.

Utbildningen är 3 timmar i veckan under 1 0 veckor. Du kan gå 5 veckor och sen bestämma om du vill gå vidare till fortsättningen på 5 veckor. Ett certifikat för dina kunskaper delas ut efter avslutad utbildning (efter 5 veckor) som du kan visa för arbetsgivare när du söker jobb.
Utbildningen är en bra start för vidareutbildning inom entreprenörskap och är nyttig oavsett om du ska starta eget eller vara anställd.

Vem är utbildningen för?
Utbildningen är för alla som läser på SFI 2B.

Utbildningen ger dig:

  • Förstålse för möjligheter med eget företagande
  • Metod att tänka igenom din affärsidé
  • Förstålse för att arbeta själv och i grupp
  • Bilda nätverk med andra deltagare och få vänner • Motivation för att integrera snabbare
  • Motivation att starta eget eller bli anställd
  • Kunskap om att pitcha idéer och dig själv

Anmälning till utbildningen

Anmäl dig genom att maila ditt namn och mobilnummer till:
Arabiska monzer.dia@startupstockholm.se
Tigrinja aster.sagai@startupstockholm.se
Engelska rebecka.glaser@startupstockholm.se

Kurs under 2018:

Onsdagar Hallonbergen med start 14 november
Kurs på engelska Kl. 9-12
Kurs på arabiska Kl.13-16
Kurs på tigrinja Kl.13-16           

Fredagar i Tumba med start 16 november
Kurs på arabiska Kl.13-16
Kurs på tigrinja Kl.13-16