Projektet: Entreprenör i Sverige

Start-Up Stockholm har beviljats medel från Europeiska socialfonden för att bedriva entreprenörskapsprogram som en del av SFI-utbildningen för deltagare som är intresserade av företagande.

Projektets mål är att minska etableringstiden för nyanlända genom att inspirera och ge stöd till nyanlända att starta livskraftiga företag. Start-Up Stockholm har tillsammans med flertalet kommuner beviljats medel ur Europeiska socialfonden och kommer inom ramen för SFI att arbeta med entreprenörskap genom att inspirera, arbeta med idéutveckling och skapa förståelse för företagande i Sverige.

SFI, Svenska för invandrare, är en av de större samlade utbildningsinsatserna som idag uppmäter till cirka 24 000 deltagare i Stockholms län. Dessa har en stor potential för det lokala näringslivets tillväxt.

Entreprenörskapsprogrammet Entreprenör i Sverige kommer att vara ett valbart tillägg i SFI-utbildningen och pågår under 14 veckor med start under hösten 2018. Programmet förbereder och slussar sedan deltagarna vidare till befintligt utbud av affärs- och innovationsrådgivning hos företagsfrämjare i Stockholms län.

Projektet pågår i tre år i samarbete med flertalet kommuner i Stockholms län samt ett antal lokala företagsfrämjare i några deltagande kommuner.

Deltagande i projektet är Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Lidingö kommun, Nacka kommun, Sollentuna kommun, Stockholm kommun, Täby kommun och Arbetsförmedlingen och vi (Start-Up Stockholm).

Entreprenörsprogrammets upplägg:

1. Start-Up Week
2. Pre Start-Up Program
3. Rådgivning/SFE (Svenska för Entreprenörer i Botkyrka)

Mer info kommer inom kort