Sök till årets innovationsstipendium! 100 000 SEK i varje kategorier

Stockholms Innovationsstipendium vänder sig till dig som har en innovation inom kategorierna Life science/Hälsa, Förenkla vardagen, Kulturella och kreativa näringar, Social och ekologisk hållbarhet, Resor och turism. Vinnarna i varje kategori tilldelas 100 000 SEK och skräddarsydd affärs- och innovationsrådgivning tillsammans med partnern Start-Up Stockholm. Sista ansökningsdag 12 oktober 2017. 

 

Nu har du som går och bär på en idé eller innovation chansen att söka Stockholms Innovationsstipendium. Med breddade stipendiekategorier och en förenklad ansökningsprocess ska stipendiet stimulera fler att söka. Stipendiet riktar sig till alla typer av innovatörer och entreprenörer som behöver stöd i ett tidigt skede.

Alla bidrag bedöms av en jury bestående av 28 erfarna experter från näringslivet och Stockholms innovationssystem. Utöver att vara ett viktigt finansiellt stöd i tidigt skede, då övriga finansieringsalternativ är få, utgör stipendiet en arena för entreprenörer att bredda sitt kontaktnätverk. Medlemmarna i juryn är handplockade för att både kunna bidra med sin kompetens och sina kontakter.

 Stipendiet främjar entreprenörskap och stöttar entreprenörer både finansiellt och med uppmärksamhet i det tidiga skedet när det behövs mest. Dessutom inspirerar det fler entreprenörer att både starta eget och att inte ge upp, säger Sara Herrlin, grundare och VD för Sthlm Music City, som är medlem i juryn för stipendiekategorin ”Kulturella och kreativa näringar”. Sverige är rankat som det mest innovativa landet i världen efter Schweiz, och bara Silicon Valley producerar fler så kallade unicorns per capita (bolag värderade till över 1 miljard dollar) än Stockholm. Detta gör juryarbetet särskilt spännande. Chansen finns att Stockholms nästa miljardbolag finns bland de sökande.

 Jag ser fram emot en mängd nya, relevanta, meningsfulla och hållbara lösningar som underlättar människors vardag, ger nya kundupplevelser och utnyttjar ny teknologi, säger Thomas Johansson, Design Director på Electrolux och juryordförande för stipendiekategorin ”Förenkla vardagen”.

Alla bidrag bedöms utifrån Stockholms stads helhetsperspektiv med social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet som vägvisare.

 Det är en självklarhet att alla innovationer ska vara hållbara, oavsett vilken kategori man tävlar i, säger Kerstin von Bergen, projektledare för Stockholms Innovationsstipendium på Invest Stockholm.

Stipendiet speglar stadens vision om att vara en stad för alla och för att fler ska kunna söka är stipendiekategorierna breddade och ansökningsprocessen förenklad i år. All information finns också tillgänglig på engelska. Till kategoriförändringarna hör t ex att ”Life Science” i år heter ”Life Science och hälsa”, ”Vardagsprodukter” har blivit ”Förenkla vardagen” och ”Besöksnäring” har breddats till ”Resor och turism”. Tech som tidigare var en egen kategori ingår nu överallt. Alla som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län och som har en innovation som kan passa in i någon av innovationsstipendiets kategorier kan vara med och söka. I förlängningen syftar hela stipendiet till att skapa nya innovativa, livskraftiga och hållbara företag.

Viktiga datum:

 

  • 17 augusti: Ansökningsperioden startar
  • 12 oktober: Sista dag att ansöka
  • 27 november: Vinnarna utses i stadshuset

 

För mer information och registrering, besök www.innovationsstipendiet.se.

 

—————————————————-

Om Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr samt kvalificerad rådgivning från Start-Up Stockholm. Stipendierna delas ut av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård under en ceremoni i Stadshuset den 27 november. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.