Imagimob – med fokus på rörelse

SensorBeat

Imagimob är experter inom sensorteknologi och artificiell intelligens inom området IoT (Internet of Things), och har utvecklat en egen teknologi för att förstår hur människor, saker och djur rör sig.

Grundarna Anders Hardebring, Alexander Samuelsson och Tony Hartley arbetade ihop på ett annat bolag men bestämde sig under sommaren 2013 för att starta ett eget. De hade ingen specifik produktidé, men kände att de hade kompletterande kompetenser, erfarenheter och personligheter.

Första konsultuppdraget redan andra dagen

När de startade var deras ”affärsidé” att vara ett innovationsbolag, och de fick sitt första konsultuppdrag redan andra dagen efter att de kört igång. Men efter ett tag fick ingenjörerna Alex och Tony en spännande idé – en mjukvaruprodukt som möjliggör avancerad rörelseanalys med små och billiga hårdvaruenheter och SensorBeat var fött. Idén bygger på egna godkända patent och har levererats till ett antal kunder. Tekniken kan användas till ett närmast oändligt antal applikationer inom ett antal olika vertikala kundsegment.

Under våren 2015 kom de fram till ett vägval, skulle de satsa fullt ut som produktbolag eller skulle de välja det mer säkra alternativet som konsultbolag. De bestämde sig för att bli ett produktbolag, och tog in cirka 3 mkr i ny finansiering. De fick in ett antal bra investerare och tillsatte också en kompetent styrelse.

Imagimob founder teamSedan årsskiftet 2015/2016 har de arbetat fokuserat med försäljning, ett arbete som har gett resultat. De var med på 33-listan och på Red Herring Europe Top 100 Award. Närmaste halvåret ser riktigt spännande ut, säger Anders Hardebring, VD på Imagimob.

Innovationsrådgivare agerade bollplank

Start-Up Stockholms innovationsrådgivare har agerat bollplank och stöttat oss så att vi kunde finansiera vårt patent som vi sökte i augusti 2014. Vi fick också en bra kontakt på ALMI Företagspartner vilket gjorde att vi fick ett innovationslån.

Vi har gjort en hel del saker rätt, säger Anders. Till exempel att ta konsultjobb parallellt med att arbeta med ”den riktiga affärsidén”. Konsultuppdragen ger intäkter, vilket alltid är viktigt och skönt, men även kunskaper och kontaktytor. Dessutom behöver ofta affärsidén mogna och bearbetas innan man satsar på den ordentligt.

Anders Hardebring, VD och en av tre medgrundare på Imagimob, är civilingenjör Industriell Ekonomi. Anders har arbetat med utveckling av tech-bolag i tidiga skeden sedan 1994, och har varit med om flera exits, varav en ”billion dollar exit”.