Nano Control – en idé som har gett luft under vingarna

Nano ControlAdrian Morales hade varit arbetslös under en längre period, när han en dag berättade för sin handledare på Arbetsförmedlingen om drömmen att förändra standarden för moderna luftreningssystem. Det blev startskottet för innovationsbolaget Nano Control. 

Adrian Morales är doktor inom materialvetenskap för flygteknik, tillika grundare av Nano Control. Nano Control bygger på en patenterad princip som använder de naturliga lagarna för aero­dynamisk luftströmning och centrifugalkraft till att separera partiklar från genomströmmande luft. Innovationen har redan hunnit göra Adrian Morales till vinnare av både miljökategorin i Stockholm Stads Innovationsstipendium 2013 och Green Innovation Contest 2014. Dessutom kom han på andra plats vid International Exhibition of Inventions i Kunshan, Kina – och fick ett specialpris från IIPNF (International Intellelectual Property Network Forum). Affärsidén är att utifrån patentet utveckla, tillverka och sälja partikelseparatorer. Produkten kommer i flertalet fall vara en komponent, en slags tillsats, som ansluts till befintliga reningssystem – men kan också i vissa fall vara en fristående produkt. Den kommer att kunna lösa många av de problem som gäller luftföroreningar på ett billigare och mer kostnadseffektivt sätt. Detta kommer i sin tur att förbättra ett stort miljö- och hälsoproblem.

Internationell expansion
– Visionen för Nano Control är att skapa en ny standard för luftrening och miljösanering, berättar Adrian. Målet på 3–4 års sikt är att hitta rätt marknadssegment på en internationell marknad, och att inom denna bli den ledande leverantören av partikelseparatorer. Om fem år har vi börjat expandera in i nya marknadssegment och företaget passerar nu 50 anställda och våra produkter används runt om i världen. Bolaget har fortfarande sitt säte i Stockholmsområdet
och utvecklingen och troligtvis också produktionen sker i Sverige.

Hjälp att hitta rätt väg framåt
– Jag har haft kontakt med Start-Up Stockholm ända sedan starten 2012 tills idag, och det stöd jag fått har betytt otroligt mycket, säger Adrian. Innovationsrådgivarna från Start-Up Stockholm har många gånger kunnat visa mig rätt på vägen mot att bygga ett framgångsrikt företag, och en del av den hjälp jag fått har varit helt ovärderlig för företaget. Bland den viktigaste hjälp jag fått märks bland annat att hitta ekonomiskt stöd från Almi, att skaffa en egen webbsida och att utvärdera Nano Controls teknik.

Nano Control står just nu i färd med att rekrytera en erfaren entreprenör som VD, för att driva den affärsutvecklande delen av företaget. Adrian Morales kommer dock även fortsättningsvis att vara djupt involverad i bolagets tekniska frågor, och ha en nyckelroll vid framtagandet av nya produkter.