Nytt innovationsprogram för fysiska produktidéer!

IDE[A]CTION startar nu sitt första valideringsprogram för alla med oprövade idéer som behöver skapa en prototyp till en fysisk produkt. Programmet är kostnadsfritt och fokuserar på design thinking processer, affärsutveckling och tidigt kvalitativt prototypande med programpartners Openlab, Start-Up Stockholm och Toolspace.

Det innovativa klimat i Stockholms regionen har sedan länge fokuserat på utvecklingen av innovationer och tech startups med tjänstefokus eller digitala produkter. Plattformar för att utveckla och testa fysiska produkter och hårdvaruidéer är däremot en bristvara. Inom produktdesign, möbeltillverkning, textil, IoT, m fl finns idag öppna plattformar för ideell verksamhet men inga för att testa kommersiella produkter.

En ny forskningsrapport visar att Sverige är världsledande inom konsumentinnovation. 436 000 svenskar har under de senaste tre åren löst ett problem med en produkt eller en tjänst utan att kommersialisera sin idé. Vad som kan liknas med folks dagliga ‘life hacks’ skulle i större utsträckning kunna bli faktiska produkter och företag.

Ideaction programmet bygger på Design Thinking, upprepade utvecklingsloopar av idén både tekniskt och affärsmässigt. I samarbete med organisationerna Openlab, Start-Up Stockholm och nystartade Toolspace kommer varje idé i programmet att få genomgå innovationsprocesser och workshops för prototypframtagning, individuell affärs- och innovationsrådgivning. Målet för Ideaction programmet är att validera och utveckla sin idé tekniskt och affärsmässigt, till en prototyp med hög kvalitet med en affärsmodell som har möjlighet att växa till ett lönsamt företag.

Föranmälan till programmet är nu öppen och första gruppen kommer att starta redan i februari 2018.

Läs mer och gå till föranmälan >>

 

Ord om programmet

”Vi kommer att skapa förutsättningar för personer att gå från idé till fysisk produkt på ett helt nytt sätt, som också innebär mindre tidsåtgång och lägre kostnader”
– Jean-Baptiste Gérard på Ideaction.

”Det här är en fantastisk ny möjlighet till att stärka mångfalden, som ger fler möjlighet att testa idéer och bredda utbudet av produktutvecklare och start-ups i Stockholm. Tillsammans med alla samarbetspartners har vi även byggt in en grund för att projekten efter programmet ska kunna vidareutvecklas och bli livskraftiga företag”
– Wadih El-Achkar, VD på Start-Up Stockholm.

”Programmet matchar med vårt motto att alla är studenter och att våga göra först – tänk sen – gör igen. För oss är det viktigt att den kreativa processen får stort utrymme för att kunna hitta nya vägar i hur vi löser framtidens utmaningar”
– Ivar Björkman, verksamhetschef på Openlab.

”Vägen från första idé till färdig produkt är idag onödigt dyr och svår. Genom att kunna skapa prototyper själv sjunker kostnaden med upp till 95% och idéer från fler kan testas. Vårt mål är att bla ge de 36% av svenskarna som har en idé i sin yrkesroll eller privat tillgång till modern teknik. Det PC’n gjorde inom IT vill vi göra för i den fysiska världen”
– Mikael Beving grundare till Toolspace.

IDE[A]CTION programmet i samarbete med Vinnova, Openlab, Start-Up Stockholm, Toolspace, Svenska Uppfinnareföreningen, Idefendo, SVID, Manufacturing Guide, Moum Design, Materialbiblioteket och Uppdragshuset.

IDE[A]CTION är en ideell förening som förmedlar resurser till personer som har behov av tidig teknisk och affärsmässig validering av produktidéer. Det görs genom att förmedla tillgång till verktyg och maskiner för att bygga tidiga prototyper, få/sprida kunskap och skapa kontakter. Föreningen har som vision att ge fler personer möjlighet att skapa värde för sig själv eller andra baserat på sina fysiska produktidéer. Föreningens mål är bidra till FN’s 17 globala mål för en hållbar utveckling.
www.ideaction.se

Openlab är ett innovationscenter för att skapa förutsättningar för samhällsinnovationer i Stockholmsregionen, med målet att öka livskvalitén. Openlab är grundade av sju offentliga parter i Stockholmsområdet och erbjuder ytor för samverkan mellan aktörer från olika sektorer och discipliner, genom utbildningar, projekt och lokaler.
www.openlabsthlm.se

Toolspace är en medlemsbaserad verkstad som under 2018 kommer att öppna i Stockholm. Första steget är att under våren 2018 stötta mellan 60-100 personer inom Ideaction programmet.
www.toolspace.se