Qultivator – det går bättre med lite Q WOW!

QultivatorMed Qultivators unika koncept Qultivators Way Of Work (Q WOW) kan deras kunder minska sina kostnader avsevärt. Qultivators affärsidé, som idag riktar sig till hotell, handlar om att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet hos företag som behöver utvecklas i balans med marknadens krav. Men även de som hjälper andra att lyckas har en gång behövt hjälp.

– Vi kontaktade Start-Up Stockholm i samband med att vi startade vårt bolag och vi fick redan från början ett ovärderligt stöd. Start-Up Stockholm har varit en viktig komponent i bygget av vårt bolag och rådgivningen har haft stor betydelse för oss. De personer som vi har kommit i kontakt med har varit mycket professionella, samtidigt som man kan konstatera att de har en gedigen och bred erfarenhet av affärsverksamhet. Många gånger handlar det om att kunna bolla idéer och tankar med någon som kan se på verksamheten från andra vinklar än man själv, berättar Håkan Arneving, en av grundarna till Qultivator.

Finansiering och utveckling
– Kontakten med Start-Up Stockholm har varit, och är, mycket värdefull. Vi har fått tillgång till olika typer seminarier och hela det nätverk som finns inom ramen för Start-Up Stockholm. Till exempel har vi fått en del av vår finansiering från Almi, vilket är ett direkt resultat av samarbetet med Start-Up Stockholm.

Framtiden
Qultivator är ett företag i medvind och i framtiden ser de två grundarna att marknaden sträcker sig långt utanför Sveriges gränser.

– Vi befinner oss i en stark expansion och intresset för våra tjänster är stort. Vi vill expandera och räknar med att vi inom de närmsta 2–5 åren kommer att etablera oss i större delen av Europa. Det är alltid svårt att sia om framtiden men vår ambition är att våra tjänster ska vara tillgängliga där det finns en efterfrågan, förtydligar Robert.