Staffan Larsson

Staffan Larsson

Staffan är jurist och ekonom med 35 års erfarenhet från arbete i flygtransportsektorn på myndighet, branschorganisation och inom näringslivet i stabsfunktion och som ledare/projektledare. Speciellt förhandlingar i internationella skadeärenden med försäkringsbolag/advokater.