Mentorskapsprogram

Bli mentor för en nyanländ entreprenör! Programstart 1 mars 2017

Vill du dela med dig av din erfarenhet som entreprenör genom engagemang och tid till att hjälpa en ny entreprenör att etablera sig i Sverige? Och samtidigt lära dig mer om en annan kultur och utveckla dina egenskaper som mentor. 

Start-Up Stockholm i samarbete med IFS och tre lokala NyföretagarCentrum gör just nu extra satsningar för att ta vara på de drömmar och idéer som har tillkommit Sverige i form av nyanlända entreprenörer. Vi tillsammans arbetar med att ge alla i Stockholms regionen kostnadsfri rådgivning, kunskap och stöttning i sin resa till att förverkliga sina drömmar genom företagande. Mentorskapsprogrammet ska verka som en kulturbrygga, och ger möjlighet till kunskaps- och kulturutbyte både för adepten och mentorn.

Vem kan vara mentor?
Vi söker nu entreprenörer som själva driver företag sedan minst ett år eller personer med näringslivserfarenhet som vill dela med sig av sina erfarenheter kring hur det är att starta och driva företag, eller erfarenheter kring hur näringslivet fungerar i Sverige. Vi vill matcha ihop adepterna med mentorer som har kompetenser inom samma bransch men välkomnar samtliga att lämna intresse anmälan för framtida vidare mentorskap.

Till första mentorskapet för nyanlända entreprenörer söker vi mentorer med erfarenhet av följande branscher: Detaljhandel, byggnadsindustrin, kreativa näringar, café och restaurang, transport, hotell/bnb/hostel, bageri/konditori.

Ansök om att bli mentor >>

Mentorskapsprogram för nyanlända entreprenörer 1 mars – 10 maj

Under två månaders tid träffas adepten och mentorn fyra gånger under egen valda tider, programmet ramas in av en gemensam kick-off samt avslutning. Mentorskapsprogrammet är ideellt, kostnadsfritt och oavlönat med fokus på det personliga engagemanget som motivation till att man vill bli mentor. Start-Up Stockholm erbjuder mentorparen ersättning för tre cafébesök och en lunch under programtiden, för en fastlagd summa.

Programansvarig är Dalal Nasr, affärsrådgivare hos Start-Up Stockholm och Almi Företagspartner. Hennes mångåriga erfarenhet av att råd ge entreprenörer inom företagande med spjutspetskompetens inom finansiering kommer att stötta samtliga deltagare under programtiden vid frågor och funderingar som kan dyka upp under mötena.

1 mars Programstart med gemensam kick-off
Tid: 17:00-18:30
Plats: Start-Up Stockholm, Drottninggatan 97

2 mars – 9 maj Programmet fortlöper
Mentorn och adepten träffas fyra gånger på egenvalda tider. Programansvarig återkopplar för en halvtidsavstämning med respektive mentorpar.

10 maj Programavslutning
Tid och plats inom kort.

 

Att bli mentor – kriterier och fördelar

Att vara mentor innebär att en erfaren person bidrar med tid och engagemang, och är villig att dela med sig av sina kunskaper och nätverk. För att kunna hjälpa en adepter med dennes affärsidé och personliga utveckling krävs att du som mentor uppfyller vissa kriterier:

 • Ha ett etablerat företag i Sverige och/eller erfarenheter från det svenska näringslivet.
 • Vara en förebild som förmedlar kunskap och handlingsmönster.
 • Vara en god lyssnare som använder ett coachande förhållningssätt.
 • Dela med dig av sin erfarenhet och ditt kontaktnät.
 • Ha engagemang, tid och intresse för sin adepts utveckling.
 • Beredd att engagera sig ideellt, mentorskapet är oavlönat.
 • Håller adept och mentors konfidentialitet.

 

Fördelar med mentorskap för mentorn:

 • Öva egenskaper inom affärsutveckling och att coacha adepten till att ta fram en hållbar handlingsplan.
 • Den personliga tillfredsställelsen, att dina kunskaper och erfarenheter bidrar till att nyanlända entreprenörer får större chans att kunna utveckla lönsamma företag i Sverige.
 • Tillfälle till eget lärande och personlig utveckling med insikt i andra kulturers företagande.
 • Bli en bättre coach och förbättra din förmåga att få andra att utvecklas.
 • Goda möjligheter att bygga ditt personliga nätverk bland både andra adepter och mentorer.


Vem är adepten? 

En adept är en person som söker utveckla sitt företagande, få stöd och ta del av erfarenhet. Det är adepten som identifierar sina behov och intressen för att tillsammans med sin mentor skissa upp en handlingsplan och ett mål att arbeta med under projektets tid. Adepten talar svenska eller engelska, behjälpligt eller obehindrat.

 • Adepten är en nyanländ (max 3 år i Sverige)
 • Adepten bär på en affärsidé och strävar efter att förverkliga sin idé genom att tillsammans med mentorn planera och utveckla den.
 • Är medveten om att mentorn handleder och delar med sig av sina kunskaper men att det är adepten själv för det egna arbetet framåt.
 • Är ansvarig för sin personliga företagarutveckling.
 • Vill avsätta tid på programmet och ska vara ordentligt förberedd inför träffarna.
 • Kan ta emot konstruktiv kritik, feedback och handledning.

 

Fördelar med mentorskap för adepten:

 • Hjälp av mentorn att verbalisera mål för den egna personliga och professionella utvecklingen.
 • Inspiration och vägledning under programtiden.
 • Utökad och diversifierat nätverk via relationen till sin mentor och övriga deltagare i programmet.
 • Utvecklar sina kunskaper i det svenska språket.

 

Mentorskapsprogrammet för nyanlända sker med finansiering av Tillväxtverket, i samarbete med IFS, NyföretagarCentrum Lidingö, NyföretagarCentrum Sollentuna och NyföretagarCentrum Täby Dandery Vallentuna.

 

Utskrift  IFS logga   NFC_Lidingo_194x90   NFC_Sollentuna_196x90

NFC_TabyDanderydVallentuna_196x90