Rådgivning

Startup Sthlm hjälper människor i Stockholms län att starta och driva livskraftiga företag. Det gör vi bland annat genom vårt Startup Program, som du kan läsa mer om här nedanför.

Har du en idé du vill förverkliga?

Ansök till vårt Startup Program – en blandning av workshops och individuell coachning av erfarna entreprenörer och innovatörer, som ger dig de bästa förutsättningarna för att starta och driva ett livskraftigt företag.

Vad menar vi med livskraftigt företag? Jo, att du har en tillräckligt stor omsättning för att kunna ta ut en lön som du kan leva på och att du har förutsättningarna som krävs för att kunna skala upp och expandera ditt företag om du så önskar.

Vad är Startup Program?

Vi har utvecklat vårt Startup Program för att vi vill ge fler människor en effektiv process från idé till start av företag.

Vi vill samtidigt hjälpa fler att testa sin idé utförligt och lära sig av att göra vanliga misstag redan innan de lanserar sin produkt eller tjänst på marknaden, för att på så sätt med mindre risk spara både tid och pengar när de väl kommer igång. Därför har vi valt att implementera Lean Startup- metodiken och arbetar huvudsakligen med Lean Canvas i vårt Startup Program.

Lean Startup-metodiken

Lean Startup-metodiken innebär att jobba väldigt marknads- och kundfokuserat. Din affärsidé måste lösa ett problem eller uppfylla ett behov hos en tillräckligt stor målgrupp som är villiga att betala för att få sitt problem löst eller sitt behov uppfyllt. Du tar reda på detta genom att mycket tidigt i idé-stadiet testa din idé mot dem som du tror är din målgrupp. Med hjälp av feedback från testerna justerar du din produkt eller tjänst snabbt därefter.

Det kan till exempel visa sig att målgruppen inte var den du trodde, att du måste ändra produkten eller att målgruppen inte är villig att betala för din lösning. Efter små justeringarna testar du igen och kan på så sätt utveckla din produkt eller tjänst väldigt snabbt, utan att riskera något då du ännu inte nått marknaden. När du sen har en livskraftig idé är du redo att omvandla den till ett livskraftigt företag med hjälp av individuell coachning av våra erfarna affärsutvecklare.

Hur ansöker jag till Startup Program?

För att bli antagen till vårt Startup Program måste du ha en idé och möjlighet att lägga nödvändig tid för att jobba framåt med en kommersialisering/företagsstart som målsättning. Vidare ska du även ha som målsättning att driva företaget som en heltidssysselsättning och inte som en hobby. Om du redan har startat ett företag men fortfarande befinner dig i en startup-fas så är du också välkommen att ansöka, då du fortfarande kan behöva stöd för att få till en ekonomiskt hållbar affärsmodell.

Ansökan sker i två steg:

1) NABC Workshop (2,5 h)

Du börjar med att delta i en workshop där du analyserar din idé med hjälp av NABC-modellen, som utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör din idé värdefull för dina tänkta kunder. Det är också en bra grund till att ta fram en tydlig pitch av din affärsidé.

  • N (Need): Vad är behovet eller problemet som du tror att din idé löser? Vem är kunden/målgruppen som har detta behov/problem?
  • A (Approach): Vad är din lösning på kundens behov eller problem?
  • B (Benefit): Vad är fördelen med din lösning jämfört med existerande lösningar på marknaden? Vilka benefits/fördelar har kunden av din approach/lösning?
  • C (Competitors): Vilka är dina konkurrenter?

2) Pitchmöte (30 min)

Efter deltagande på NABC-workshopen bokar du ett pitchmöte. Under mötet träffar du en affärsutvecklare och berättar om din idé enligt NABC-modellen. Efter pitchmötet får du besked via mail om du gått vidare till programmet.

Vad innehåller Startup Program?

Vårt Startup Program består av två block med workshops och individuella möten med våra affärsutvecklare. Mellan olika aktiviteter förväntas du göra egen research och driva projektet framåt.

Block 1: Från idé till affärsmodell

Block 1 består av två workshops och eget obligatoriskt arbete däremellan. I det här blocket utforskar du din idé och omvandlar den till en affärsmodell. Varje workshop är 3 timmar.

Workshop 1: Validering av idé (3 h)

I denna workshop får du stöd och inspiration att tänka nytt kring din idé och bygga en prototyp av din produkt eller tjänst. Du får många goda exempel på smarta lösningar och lärdomar från misstag som andra företagare gjort. I slutet av workshopen får du exempel på hur du gör för att testa din idé mot din målgrupp.

Eget jobb: Kundundersökning

Du ska efter workshopen göra en kundundersökning på egen hand, med hjälp av verktygen du lärt dig, för att testa din idé i verkligheten.

Workshop 2: Utveckling av affärsmodell och introduktion till IP-strategier (3 h)

När du genomfört en kundundersökning och känner dig säker på att du har en idé som kunden är villig att betala för, är du redo att gå vidare och börja skissa på hur du ska tjäna pengar – det vill säga hur du ska bygga din affärsmodell. För att utveckla affärsmodellen kommer vi att arbeta med Lean Canvas. Vi kommer även att prata om IP-strategier – hur du kan skydda rättigheterna till din idé på bästa sätt.

Pitchmöte (1 h)

Efter Workshop 2 är det dags att pitcha för en affärsutvecklare igen! Observera att det är ett krav att du genomgått både Workshop 1 och 2 innan du pitchar.

Syftet med pitchen är att avgöra om du har en tillräckligt väl underbyggd idé för att gå vidare till Block 2. Vi kommer även att bedöma om idén är en innovation, som isåfall kommer få stöd av en affärsutvecklare som är specialiserad på innovationsutveckling.

Block 2: Förberedelse inför kommersialisering/företagsstart

Under detta block skapar en tilldelad affärsutvecklare en individuell handlingsplan för dig och din idé. Handlingsplanen kan exempelvis bestå av flertalet individuella möten med våra olika affärsutvecklare, som alla har specialkompetens inom varierande områden. Din tilldelade affärsutvecklare kan även rekommendera dig att delta på olika ämnesrelevanta seminarier och workshops ur Startup Sthlms utbud.

När du genomfört din handlingsplan, och din tilldelade affärsutvecklare bedömer att du är redo att gå vidare på egen hand, bokar vi in dig på en av våra Avslutningsträffar. Där får du ett certifikat och chans att både knyta kontakter och mingla med andra deltagare.

Vid avslutat program kommer du att ha en tydligt definierad affärsidé och en genomarbetad affärsmodell, visuellt presenterad på en Lean Canvas. Notera att du inte kommer ha en färdig affärsplan om du inte själv arbetar på den utifrån din Lean Canvas under programmets gång. Du kan även ta hjälp av våra seminarier och exempelvis våra workshops i ämnet ”Att skriva en affärsplan”.

Hur lång tid tar Startup Program att genomföra?

Block 1 tar ca 2-4 veckor att genomföra beroende på din egen arbetstakt och antalet lediga platser på aktiviteterna.

Block 2 byggs på en individuellt skräddarsydd handlingsplan och är därför svårare att tidsbestämma. Vi tror att de flesta genomför Block 2 på 1-3 månader, men det är återigen beroende på din egen arbetstakt och antalet lediga platser på aktiviteterna.

Totalt sett tror vi att du tar dig från idé till företagsstart på 2-4 månader.

Start-Up Stockholm Alumni

När du är färdig med vårt Startup Program blir du medlem i vårt nätverk för alumner. För er kommer vi att arrangera mingel och bjuda in till bland annat seminarier och workshops som är relevanta under er fortsatta resa som entreprenörer.

Idémöte 20 minuter

Känner du dig osäker på om din ide är tillräckligt genomtänkt för att söka till vårt Startup Program? Har du funderingar på om programmet är rätt väg för dig att gå? Har du redan gjort en del av de inledande momenten i Startup Program och har en väl genomarbetad affärsmodell? Boka ett idémöte med en av våra affärsutvecklare för att bolla ditt nästa steg på Startup Sthlm.

Seminarier

Våra seminarier och workshops som inte innefattas av vårt Startup Program är öppna för alla i mån av plats, oavsett om du deltar i programmet eller inte. Det erbjuds information och undervisning i ett flertal ämnen från ”Att göra budget” till ”Att skriva affärsplan”.