Rådgivning

Thierry Dauphin Start-Up StockholmStart-Up Stockholm är Sveriges största rådgivningscentrum för kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning för dig i start- och tidig tillväxtfas. Vi erbjuder individuell branschoberoende rådgivning, kompetensutvecklande seminarier och program.

Våra rådgivare, alla med lång erfarenhet från olika branscher, hjälper dig att prioritera rätt för att du ska få bästa möjliga förutsättningar för ditt företag.

Affärsrådgivning

Vid affärsrådgivning identifierar vi eventuella risker och förbättringsområden samt tittar på förslag till lösningar, som du får ta ställning till. Finns det anledning att gasa, eller bromsa – kommer din rådgivare att ta upp det också. Vi finns som stöd, men det är du som fattar besluten. Det är även din rådgivare som bedömer behovet av individuell innovationsrådgivning.

Ladda ner Almis affärsplan.

Logga in för att skapa affärsplan genom Verksamt.se.

Innovationsrådgivning

Innovationsrådgivning vänder sig till dig som har en ny och oprövad idé som behöver utvärderas och utvecklas till ett hållbart affärskoncept. I innovationsrådgivningen tittar vi speciellt på nyhetsvärdet, skillnaden och fördelarna mellan den nya idén och existerande produkter/tjänster som löser samma problem/uppfyller samma behov. Idén har ofta nationell och internationell tillväxtpotential, vilket vi också tittar på. Det är din affärsrådgivare som beslutar om du får komma till innovationsrådgivning.

Förbered rådgivningen genom att fylla i vår Innovationsplan så mycket som möjligt.
Ladda ner Innovationsplanen här.

Almi Företagspartners idébeskrivning. Sammanfatta det viktigaste med din innovativa idé här >>.

Almi Företagspartners Innovationskalkyl. Kan din idé bli lönsam?

Specialistrådgivning

I vissa fall kräver din affärsutveckling särskilt fokus inom ett specifikt område. Här får du chansen att träffa en specialist med rätt spjutspetskompetens. Mer om vilka specialisttider som är bokningsbara just nu hittar du på Mina Sidor.

Coachning inom kulturella och kreativa näringar(KKN)

Kreatörer, konstnärer och företagare verksamma inom kulturella näringar har möjlighet att få individuell coachning från vår samarbetspartner KLUMP Subtopia hos Start-Up Stockholm. KLUMP Subtopia är en inkubator som arbetar med kulturella, kreativa och sociala näringar. Som specialister på sitt område använder de sin egen beprövade metod kring rådgivning inom KKN som har ett coachande förhållningssätt och som hjälper dig att driva din process vidare, kallat Klumpologi.