Stab och styrelse

Stab

Wadih El-Achkar

Wadih El-Achkar

VD

Veronica Eriksson

Veronica Eriksson

Verksamhetsledare

Ellinor Westin

Ellinor Westin

Kontorskoordinator

Mia Ekström

Ny anställd

Controller

Jane Doe

Laura Ortiz

Kundservice

Jane Doe

Christopher Backholm

Digital kommunikatör

Styrelse

Peter Utterström Styrelseordförande

Petter Utterström Advokat AB

Magnus Thulin

Invest Stockholm Business Region AB

Rose-Marie Danielsson

Företagarna Stockholm Stad

 
 
 
 

Per Björn

SEB

Wadih El-Achkar

VD Startup Sthlm

Revisor

Maria Karlsten

Grant Thornton